Pakalpojuma veids Cena (EUR)
EKA/POS apkalpošanas līgumu veidi
1. Servisa līgums (gadā) 25.82
Mehāniķa/programmētaja izsaukums
1. Rīgā 17.22
2. Ārpus Rīgas, vairāk kā 50 km (no 51.km) 8.60 (+0.45 km)
EKA dokumentu noformēšana
1. Pases dublikāts 17.22
2. Ieraksts tehn.pasē (piem.reģistrācija) 6.03
3. Kases aparāta vai POS instrukcija (drukājama versija) 3.45
EKA/POS apkalpošana un remonts (pēc faktiski patērētā laika)
1. Kases aparāta vai POS remonts, 1 st. 25.82
2.  Kases aparāta vai POS regulēšana, 1 st. 25.82
3.  Kases aparāta vai POS vienreizēja tehniskā apkope, 1 st 25.82
4.  Apmācība darbam ar kases aparātu vai POS, 1 st. 25.82
Programmētaju darbs
1.  Programmētāja darbs , 1 st 43.04
2.  Konsultācija 34.44
3.  Lokālā datortīkla izstrādāšana, projektēšana un uzstādīšana Individuāli